Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Sağlıklı Bir Ailede Sorunları Çözmek İçin Kullanılan Yöntemler

altDuygu ve düşünceler olduğu gibi, abartılmadan ortaya konulmalıdır. (Bu tutuma kendine güvenli ve kendine saygılı tutum diyoruz. Bu tutum içinde olan kişiler hem kendilerine hem de başkalarına saygı gösterirler) Sorunlar şimdiki bağlam içinde ele alınmalı ve eski birikimler işin içine sokulmamalıdır. Kesinlikle öğüt verme kullanılmamalı, davranışlar somut bir biçimde ayrıntılı olarak ele alınmalıdır.Yargılamaya gidilmemeli, kişiler kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelidirler.

Duygu ve düşünceler, ne az ne eksik, olduğu gibi ifade edilmelidir; karşısındakinin ne beklediğine ya da en mükemmel olması gerektiğine göre ifadeler alınmamalıdır.

Konun özü ile konuya ilişkin olmayan ayrıntılar birbirinden ayırt edilmelidir. Örneğin siz çocuğunuza ‘’iki saat geciktin’’ dediğinizde, çocuğunuz size ‘’hayır bir saat kırk beş dakika geciktim ‘’ dememelidir.

Sorun çözmede etkin dinleme kullanılmalıdır.

Belirli bir zaman içerisinde ancak bir çatışma üzerinde durulmalı, başka çatışma konuları çatışmaya katılmamalı. Örneğin:  ‘’hem geç kalıyorsun hem de bana yardım etmiyorsun ‘’ diyerek iki konuyu birden atmamak gerekir.

Birinin haklı çıkması yerine her iki tarafın da anlaşabileceği bir çözüme yönelmek gerekir. ‘’ben haklıyım, sen yanlış hareket ediyorsun’’ tarzında davranmamak gerekir.