Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Doğruluk

alt

Doğruluk; insanın inancında, özünde, sözünde, niyetinde, sözleşmelerinde, ticaretinde kısaca bütün fiil ve davranışlarında doğru, dürüst, hakkı gözetir, âdil, ihlâslı ve samimi olma hâlidir. Hile, yalan, iki yüzlülük, riya ve sahtekârlığın zıddıdır.

Doğruluk, kimseye zarar vermeden ve başkalarının iyiliğini isteyerek yaşamaktır.

Doğruluk, özün ve sözün, yaptığın davranışların uyumlu olma halidir.

Doğruluk, bütün mükemmelliklerin sebebidir.

Doğruluk, hak ve hakikat ölçülerine uygun şekilde düşünmek, konuşmak ve yaşamaktır.

Menfaatimize aykırı olsa da her zaman ve her yerde dürüst olmayı bir ilke haline getirmeli ve bunu insanlık vazifesi olarak görmeliyiz. Üzerimizdeki tüm baskılara rağmen bile cesaret ve metanetle bu baskılar karşısında ahlaki ilkelerden taviz vermeden yaşamalıyız.

Varmak istiyorsan Hakk’a

Doğru ol yolundan şaşma…

 

Doğruluk ile ilgili söylenmiş güzel sözler ve hadis-i şerif:

Asalet; boyda değil soyda, incelik; belde değil dilde, doğruluk; sözde değil özde, güzellik; yüzde değil yürekte olur.

                                                                                                                                (Mevlana Celaleddin-i Rumi)

Haksızlığın önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.

                                                                                                                                                (Hz. Ali)

Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.*

                                                                                                                                   (Hz. Muhammed (s.a.v) )