Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Çocukta Sorumluluk Bilinci Yerine Ailede Sorumluluk Bilinci

alt

Çocuklarda sorumluluk bilincini geliştirmek istiyorsak, öncelikle bu bilincin bizlerde yerleşip yerleşmediğine bakmamız gerekir. Çünkü insan yaşadığı zaman zarfında sürekli kendini geliştirmekte ve her gün kendisine yeni kavramlar katmaktadır. İşte “çocukluk” dediğimiz dönemde bu kavramların henüz gelişmemiş olduğunu ve sürekli gelişmekte olduğunu apaçık bir şekilde görmemiz mümkündür. Bu yüzden “çocukluk” ve “çocukluk dönemi” üzerinde hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. 

 

 

Bu konuda çocuğun büyüyüp serpildiği ilk yer olarak öncelikle aileye sonra da topluma büyük görevler düşmektedir. Kültürel ve toplumsal değerler nedeniyle “Çocukluk Dönemi” tanımında tam bir belirginlik yani tam bir uzlaşma mümkün değildir. Çünkü çocuk olmak gerek toplumdan topluma gerekse kültürden kültüre farklılık göstermektedir; fakat gören görüşe göre 18 yaşın altında olan bir bireye biz “çocuk” diyebiliriz. İşte bu çocukluk döneminde tam anlamıyla gelişmemiş ve sürekli gelişmekte olan bir takım soyut ve somut kavramlar yer almaktadır. Bunlar arasında sorumluluk bilinci, bizler ve çocuklar için ilk sıralarda ve en önemli kavramlar arasında yer almaktadır.Sorumluluk bilincinin çocuklarda gelişmesinin en etkili ve olmazsa olmazı anne-babanın bu bilinci kendinde oluşturup oluşturmadığıdır. Çünkü 18 yaş altında ki bir insandan yani çocuktan söz ediyorsak bu aynı zamanda “iyi bir gözlemci olmayı” da beraberinde getiriyor demektir. Bu şu demek oluyor çocuklar iyi birer gözlemcilerdir ve etraflarında olup bitenleri sürekli gözlemlerler. Çocuk gözlerini dünyaya açtığı andan itibaren her şeyi gözlemlemeye devam ederler, renkleri, davranışları, hareketleri vs.

Çocuk yaşadığı bu süre zarfında sorumluluk kavramını da anne- babanın davranışlarına bakarak öğrenir. Nasıl ki anne-baba kendi davranışlarında tutarlı bir tavır sergiliyorsa çocuk da bu davranışı örnek alır. Yine aynı şekilde bir anne-baba kendisine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getiriyorsa çocuk da bu davranışlardan kendisine paylar çıkararak kendi görev ve sorumluluklarını oluşturur. Eğer bir anne-baba geçen zamanını en verimli şekilde değerlendiriyorsa, çocuğa da bunu yansıtır. Yani sorumlu bir anne-baba olmak, zamanı iyi değerlendirmekten onu verimli kılmaktan geçer. Zamanını iyi değerlendiren bir anne-baba çocuğun da zamanı iyi değerlendirmesinin ve sorumluluk bilincinin temellerini oluşturur. Bütün bunlar oluştuktan sonra sorumluluğa dair ne varsa bunlar; kurallara uyma, ödev yapma, ders çalışma, dinlenme, uyuma bütün bunlar kendiliğinden gelecektir. Anne ve babalar unutmayalım ki çocuklar için yapabileceğimiz en güzel yatırımlardan biri onlara iyi birer rol model olmaktır ve böyle olmayı öğretmektir. Bu da en önemli sorumluluklarımız arasında yer alır.