Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Çocuklarda Oyunun Yeri Ve Önemi

altGünümüz teknolojisinde artık kişilik ve zeka dediğimiz kavram aslında anne karnında kendisini bizlere gösterir. Özellikle yeni doğan bebeklerin ağlamasından, huzurlu ya da huzursuz olmasından onun nasıl bir kişiliği olduğunu tespit etmemiz mümkündür. İşte oyun dediğimiz kavram da kişilik gelişimi ve zeka gelişimi üzerinde büyük etkilere sahiptir. Çocuğun oyun oynarken kendisine kattığı birçok şey vardır. 

 

Oyunun çocuğun zihinsel zekasına olan etkileri çok fazladır. Bunlardan en önemlisi çocuğun oyun oynarken çevresini ve kendisini oyun yoluyla tanımasıdır. Oyunla birlikte etrafına sürekli sorular sorarak onların cevaplarını bulmaya çalışır. Bu da zeka üzerinde olumlu etki yapar ve zekayı sürekli aktif tutar. Özellikle oyun oynamayıp uzun süre televizyon izleyen çocuklarda hayal gücü kısıtlanır ve çocuk kendi hayallerini zihinde canlandıramaz. İşte bu yüzden televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri genellikle (her zaman değil) olumsuz yöndedir. Çocuklarınıza televizyonu belirli saatlerde izletip, bunun dışında çocuğun zekasını geliştiren oyunlar oynamanız gerekmektedir. Çünkü çocuklar için oyun, çocuğun zihinsel zekasını, duygusal zekasını, fiziksel ve sosyal zekasını geliştiren en önemli araçtır. Çocuğun oyun oynamasının faydaları arasında neden-sonuç ilişkisini kurabilmesi de yatar. Çünkü çocuğun bir şeyin neye bağlı olduğunu nereden hangi sonucun çıktığını oyunla birlikte en güzel bir biçimde kavrar. Özellikle çocukların sosyalleşmesi açısından da oyunun önemi büyüktür. Çünkü çocuk sosyal ortamda oyunla birlikte nerede nasıl davranacağını, paylaşımcılığı, kendine güveni, toplumsallaşmayı, kimliğini kazanmayı, çevresini korumayı ve buna benzer birçok kavramı öğrenir.

Çocuğunun oyunla birlikte kazandığı en önemli şey hayal kurma becerisidir. Çocuk aslında hayal dünyası ile büyür. Çünkü o hayal dünyasında yarattığı kavramlarla gerçek hayatta var olanları birleştirir ve bu şekilde dünyayla ilişki kurmaya başlar. Hayal dünyası ile birlikte doğruyu yanlışı kavrar, çıkarımlarda bulunur. Fakat siz onun hayal dünyasını geliştirmesine yardımcı olmazsanız dünyayla ilişki kurması da zorlaşır. Çocuğun hayal dünyasını geliştirmesinin yollarından birisi de oyundur. Oyunda çocuk hiçbir şekilde yalana başvurmadan hayal dünyasındaki kavramlarıyla kendisini ortaya koyar. Bu yüzden çocuğuna, çocukların hayal dünyasını geliştiren oyunları bol bol oynatmanız gerekmektedir.

Çocuklarda oyunun yeri ve önemine baktığımızda aslında oyun çocuklar için evde başlayan eğitimin temelidir. Erken yaşta oynanan oyunlarda kazanılan şeyler o çocuk için geleceğine de etkisi olacaktır.

      Sevgili anne ve babalar sizlere düşen çocuklarınızla birlikte  oyunlar oynayıp çocukların zekasını geliştirecek oyunlara hayatınızda yer vermenizdir. Çünkü çocuklar artık eskisi gibi özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için;  çocuk oyun alanları daralmış ve çocuklar evlere hapsedilmiş durumdadırlar. İşte bu yüzden sizlerin onlara oyun olanağı vermeniz ve oyun alanları sağlamanız gerekmektedir. Bununla birlikte çocuğunuzu eğitim almaya gönderdiğiniz ilk kurumun da oyun odaklı olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü bu tür kurumlarda olması gereken en önemli olgu artık günümüz teknolojisi ile kaybedilen değerlerin öğretildiği bir yer olmasıdır.