Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Konukseverlik

altTürk geleneklerinde, toplumun hemen tümü tarafından benimsenen ve doğal bir davranış gibi içtenlikle uygulanan konuksever bir anlayış vardır. Türkler, misafire önem vermeyi, atadan gelen miras olarak görmüşler, toplum yaşamının sosyal ya da ekonomik, hemen her alanına yaymışlardır. Türk insanı için “konuk ağırlama”, yerine getirilmesi gereken bir görev, “bir insanlık ve ahlak sorunudur.”

Konukseverlik, bizi biz yapan kültür yapımızın en temel unsurudur. Yazık ki, günümüzde bu temel unsur ciddi bir yıkımla karşı karşıya. Onun yıkılışı, pek çok değerin kaybı anlamına gelmektedir. Fakat yine de kötü sonucu durduracak tedbirleri almak hepimizin görevi.

 

 

Bir Hadis-i Şerif te şöyle buyrulmaktadır:

“Misafir istemeyen kimsede hayır yoktur.” Hadis-i Şerif

Konuk sevmek, konuğa ikramda bulunmak, insan sevgisinin başında gelir.