Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Ergenlik Değişmektir

altBiliyoruz ki, büyüme çağındaki çocuklar değişen yaşlarıyla birlikte farklılaşan gelişim özellikleri sergilemektedir. Ergenlik kendi içinde de aşamaları olan bir dönemdir. Bu evreleri ve özelliklerini kısaca şu şekilde tanımlayalım:

‘Erken ergenlik’ dönemi, 12–14 yaş aralığını kapsamaktadır. Aynı zamanda bedensel gelişimin yaşandığı evredir. Boyun uzaması, kilo artması, eksilmesi gibi değişimler ve bilişsel gelişme sonucu somut düşüncenin yerini soyut düşüncenin alması, yetişkinlikte olan cinsiyet özellikleri bu evrede kazanılır. Aynı zamanda 13 yaşın verdiği ürkekliğin yerini 14 yaşta dışa dönük bir yapı alır. Ergen ev içindeki yaşamında da daha etkin olmaya başlar. 14 yaşındaki ergen, önceye göre, kendine ve çevresine önceye oranla daha çok yönelmeye başlar; yaşamı sever ve dışa açıktır. 14 yaş için “ergenliğin kilometre taşıdır” da diyebiliriz. Bu yaştaki ergenlerin arkadaş sayısı artmaya başlar; erkekler çoğunlukla arkadaşlarını kendi cinslerinden seçerler. Genç kızlar ise kişilik özellikleri bakımından kendilerine yakın olanı seçme eğilimindedirler.

‘Orta ergenlik’ dönemi ise, 15-17 yaş aralığını içerir. Bu evrede bedensel gelişim büyük ölçüde tamamlanmış olduğu için ergen, daha çok ruhsal alandaki gelişimsel sorunları çözümlemek durumundadır. Bu yaşlarda görülen gelişimsel özellikleri, anne-babayla yaşanan otorite çatışması, bireyleşme ve kişinin sosyal çevresinde de kendisini ortaya koyabilmesi şeklinde kendini gösterir. Ergen için grup arkadaşlıkları önem kazanır ve karşı cinsle ilişkiler artar, cinsel kimlik gelişimi ilerler. 15 yaş gencinin en büyük arzusu, kendini anlayabilmek ve başkaları tarafından anlaşılabilmektir. Bu yaş gencinin duyguları giderek hassaslaşır. 14 yaşa kıyasla 15 yaş gencinin ev içindeki ilişkileri giderek zayıflamaktadır. Çünkü o, yeterince büyümüş olduğunu düşünür ve kendisine bir çocuk gibi davranılmasını istemez. 16 yaşına geldiğinde ise bireyin kendine güveni yeniden artar. Önceki ‘bağımsızlık arzusu’ yerini, ‘bağımsızlığı yaşama isteği’ne bırakır. Bu dönemde gencin, huzurlu bir ortama ihtiyacı vardır.

‘Geç ergenlik’ dönemi de 18-21 yaş aralığını içermektedir. Bu dönem ergenliğin son evresidir. Yani, bu dönemde kimlik gelişimi tamamlanır. Meslek seçmek, karşı cinsle ilişkiler kurmak, yaşam biçimini belirlemek, bir gruba ait olabilmek de kimliğin kazanılmasında önemli yere sahip olan unsurlardır. Bu dönemde gelişen ahlak, çocukluktan itibaren şekillenmeye başlamıştır ve bu kalıpların kullanımının kavranması ergenlik gelişiminin son aşamalarındandır.

Günümüz koşulları, siz şimdiki ebeveynlerin yetiştiği koşullardan çok farklıdır.  Bu nedenle çocuklarınız için kaygı duyuyor olabilirsiniz. Ancak önemli olan koşullardan çok, sizin çocuğunuz için oluşturduğunuz modelin ‘sağlıklı’ olmasıdır; Çocuğunuzu yetiştirirken ona gösterdiğiniz olumlu yaklaşımlar ve uyguladığınız ‘doğru’ yetiştirme biçimidir. Siz çocuğunuza, ona güvendiğinizi hissettirdiğiniz takdirde o da kendisine ve güçlü olduğuna inanacaktır. Bu da çocuğunuzun kendine yetebilen, sorunlarını çözebilen, sağlıklı düşünüp sağlıklı kararlar verebilen bir birey olmasını sağlayacaktır.