Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Ergenlerde Bağımlılık-Özgürlük İkilemi

alt

Ergen ana-babasıyla ilgili olarak ikilem içindedir: Bir yandan ana-babaya bağımlılıktan sıyrılmayı hedeflerken, öte yandan tam desteğine ihtiyaç duyar.

Ergenlik dönemini yaşamakta olan çocuğunuzla birtakım tartışmalar yapacak olsanız da, eldeki tüm bulgular, ergenlerin çoğunun, çoğu zaman anne ve babalarıyla iyi geçindiğine ve anne ve babalarının onayının onlar için önemli olduğuna işaret ettiğini unutmayın.

 

 

 

Gencin arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin giderek derinleşmesi sonucu, zamanla onlara benzeme ve onlar gibi konuşmaya başladığını gördükçe bir ebeveyn olarak çocuğunuzun üzerindeki gücünüzü yitirmeye başladığınızı düşünebiliriz. Ancak çalışmalar, arkadaşları yaşamlarında ne kadar büyük bir rol oynarsa oynasın, bu yaş grubundaki gençlerin yine de anne –babalarını sorunlarını çözmede ana destek kaynağı olarak kabul ettiklerini göstermiştir.

Gençler kuşkusuz sizinle eskisi gibi çok zaman geçirmek istemeyeceklerdir, fakat yine de onları sevdiğinizi ve sıkıntıya düştüklerinde yanlarında olduğunuzu bilmeye ihtiyaçları vardır. Seçecekleri üniversite veya meslek gibi geleceklerini ilgilendiren konularda sizin görüşlerinizin yeri arkadaşınkine kıyasla çok daha büyük olacaktır. Söyledikleriniz ve düşündükleriniz, neredeyse her zaman onları yönlendirecek, belli kararları almalarını etkileyecektir. (Yavuzer,2010)