Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Gayret

alt

GAYRET NEDİR ?

Bıkıp usanmadan, özenerek, kendini vererek çalışma, çaba, çalışma isteği, güç bir duruma dayanmak ya da ondan kurtulmak için gösterilen direnç anlamlarına gelir.

SORUMLULUK DUYGUSU, BEKLENTİLER VE GAYRET                                                                                                                                

 

Sorumluluk, bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi, olarak tanımlanmaktadır.

İnsan hedeflediği konuda yüksek beklentilere sahipse, bu beklentiler onu harekete geçirir. Aynı şekilde toplumun ve etrafındaki insanların beklentileri gerçekçi olması gerekir. Akdi takdirde olumsuz bir geribildirim olduğunda kişinin tüm gayreti azalır. Beklentilerin gerçekçi olması gayreti kalıcı kılar. Bu sebeple beklentileri gerçekçi düzeyde tutabilmek çok önemlidir. (Tarhan,2011)

 

SORUMLULUK SAHİBİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

-  Kendi kararlarını kendisi alıp ve uygulamak için uğraşan,

-  Düşüncelerini özgürce dile getiren

-  Bağımsız davranabilen "başkası kızacak diye uslu duran çocuk sorumluluk sahibi değildir.Sadece itaatkardır",

-  Başkalarının haklarını gözeten,

-  Yaptığı ve başladığı işi sonuna kadar götüren,

-  Ortaya çıkan sorunlara katlanan,

-  Başkalarının dediği her şeyi "evet"leyen ve sorgulamadan, düşünmeden yerine getiren sorumlu değil "ROBOT ÇOCUK"tur.

 

Gayretle ilgili sözler;

Başarılı olmak ve yükselmek sırf gayretin meyvesidir, gayret ise iradenin ifadesidir.

Ali Fuat Başgil

 Hazine, eziyet çekene gözükür.   

 Hz. Mevlâna

Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır.

Bertolt Brecht

Yaptığın bütün işleri elinden gelen en iyi şekli ile yap, elinden geleni yapan bir kimse her şeyi yapmış demektir, elinden gelebileceğinden azını yapan bir kimse ise hiç bir şey yapmamış sayılır.

Charles Schwab

Bence insana en ziyade gayret veren özellik şudur: İnsan, şuurlu bir çalışma ile hayatını yükseltebilmek hususunda, inkar edilmez bir kabiliyete sahiptir.

Henry David Thoreau

Büyük insanların ulaştıkları ve muhafaza ettikleri yükseklik, ani bir sıçrayışla erişilmiş değildir, onlar diğerleri uyurken, geceleri yukarı tırmanmaya çalışıyorlardı.

Henry Wadsvorth Longfellow

Taşı delen; suyun kuvveti değil, sürekliliğidir.

İbn-i Sina

Her disiplinli çabanın, birden çok ürünü vardır.

Jim Rohn

İnsanın kanadı, gayretidir.

Mevlana

Damlayan su mermeri, yürüyen gayret dağları deler.

P. N. Ovidius

Sonuna dek gayret gösterin, hiçbir şey o kadar zor değildir, araştırın yeter.

Robert Herrick

Tarih boyunca gayret sarfetmeksizin yaşayanlar arasında, isim bırakmış bir tek insan yoktur.

Thedore Roosevelt