Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

YUNUS EMRE ( 1241-1320 )

alt

    Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre'nin hayatı ve kimliğine dair çok bir bilgi bulunmamaktadır.

      Yunus'un  bazı mısralarından, 1273'de Konya'da ölen tasavvuf edebiyatının büyük ustası Mevlana Celalettin Rumî ile karşılaştığı anlaşılmaktadır. Buradan da Yunus'un 1240‘larda ya da daha geç bir tarihte doğduğu sonucu çıkarılabilir.Bilinen hususlar onun Risalet-ün Nushiyye adlı eserini H.707 (M.1308) yılında yazmış olması ve H.720 (1321) tarihinde vefat etmesidir.Yani anlaşıldığı üzere Yunus Emre XIII. yüzyılın ikinci yarısıyla XIV. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır.

SANATI

Yunus Emre sanat yaşamında halka, halkın dili ile hitap etmiştir. Yani Türkçe’yi çok güzel kullanmıştır. Öz Türkçe ile eserler vermiştir. Yunus’un şiirleri tasavvuf ağırlıklıdır.

Yaratılmışı hoş gördük, yaratandan ötürü,” diyebilecek olgunluktadır. Öylesine çok sevilmiştir ki Anadolu’nun çeşitli yerlerinde adına anıt mezarlar yaptırılmıştır. Yunus Emre’’nin “Risalettü’n- Nushiyye” ve “Divan” olmak üzere iki eseri vardır.

Ben yürürüm yana yana

Aşk boyadı beni kana

Ne âkilem ne divane

Gel gör beni aşk neyledi…