Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Katip Çelebi

alt

Şubat 1609 - 6 Ekim 1657 tarihleri arasında yaşamış, İstanbul’ lu bir bilim adamıdır.

XVII. yy. Türk ilim dünyasının pozitif ve hür düşünceyi temsil eden en önemli simalarındandır.

Tarih, coğrafya ve bibliyografya alanlarında önemli yapıtlar vermiş; İslam bilginlerinin eserlerinin yanı sıra, batılı kaynaklara da müraacat ederek; çağını anlamaya çalışmış bir aydındır.

Hilmi Ziya Ülken, Katip Çelebi için "XVII. asır fikir tarihimizde Garba çevrilmiş düşünceyi hazırlayan sağlam realist görüşe sahip bir fikir adamımızdır" der. Kâtip Çelebi Mîzânü\'l-Hakk fi ihtiyâri\'l-Ahakk adlı eserinde; Din bilginlerinin kendi aralarındaki şiddetli tartışmalarının temelsizliğini ve zararlarını vurgulamış; karşıt düşüncelere hoşgörüyle bakılmasını öğütlemiştir.

Kâtip Çelebi, hem önemli yapıtlar vermiş hem de medresenin egemenliğindeki düşünce dünyasının dışında görüşler ileri sürmüştür.

Batı kaynaklarının önemine dikkati çekmesi, Latince öğrenmeye çalışması, bu dilden yapıtlar çevirmesi, Doğu kaynaklarına eleştirel bir gözle bakması; dönemine göre çok ileri adımlardır.

 

ESERLERİNDEN BAZILARI

- Cihannüma, Türkçe yazılmış coğrafya kitaplarının en önemlisidir.

- Fezleke, 1592-1654 yıllarını kapsayan çok değerli bir Osmanlı tarihidir; 
- Tuhfetül-Kibar, Türk-Osmanlı denizcilik tarihini anlatan değerli bir eserdir; 
- Takvimüt-Tevarih, başlangıcından 1648 yılına kadar dünya tarihidir;