Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Sevgi Ve Hoşgörü

alt

 HOŞGÖRÜ

Hoşgörü deyince aklımıza gelen ilk tanımlardan biri başka inanç ve düşüncelere saygılı olmaktır. Fakat hoşgörünün bu tanımı kendi inanç ve düşüncelerimizi bir kenara bırakmayı gerektirmez. Bununla birlikte her inanca her düşünceye hoşgörülü yaklaşmak da mümkün olmayacaktır. Yani yapılan her şeyi hoşgörü ile karşılamak mümkün değildir. Özellikle günümüz koşulları düşünüldüğünde şiddet, savaş, çocuklara zulüm vs gibi olumsuzlukları hoşgörü ile karşılamamız biz insanların fıtratına ve ahlak anlayışına aykırıdır. Hoşgörülü olmamamız gereken durumlar dışında hoşgörü aslında insanları olduğu gibi kabullenmek ve onlara saygılı olmaktır. Bir insanı dış görünüşüyle yargılamak, onunla alay etmek, rengiyle, düşünceleriyle alay etmek onu dışlamak hoşgörülü bir insan anlayışına uymaz.

Dünyada barıştan, sevgiden, saygıdan, huzurdan ve kardeşlikten söz etmek istiyorsak bunun en önemli koşulu hoşgörü anlayışını benimsemektir. İnsan hoşgörülü olduğunda bunu etrafına da yayar ve bu böyle zincir şeklinde uzayıp gider. Hoşgörülü olmaktan karşımıza hoşgörülü davranmaktan hiçbir zaman vazgeçmemek gerekir. Hoşgörü bütün bu anlamlarıyla aslında evrensel bir nitelik taşımaktadır. Hoşgörülü olmak sadece kendimize yaptığımız iyi bir davranış değil bütün dünya için atılmış büyük bir davranıştır. Hz. Mevlana hoşgörü ile ilgili düşüncelerini şu dörtlükle dile getirmiştir;

 

“Gel, gel, her ne olursan ol gel!

İnançsız da, putperest de olsan, gel!

Burası umutsuzluk dergahı değil,

Yüz kere bozsan da tövbeni yine gel!”

 

Bu sözlerden de gördüğümüz gibi hoşgörü hem evrensel bir nitelik taşır hem de insanlığın hoşgörüye bakış açısını şekillendirir. Mevlana yaşamı boyunca insanı merkeze almış, insan sevgisi ile yola çıkmıştır. Bütün insanların kendilerine ait birbirlerinden farklı özellikleri(renk, beden, görünüş, düşünce) olmasına rağmen,  aslında özlerinde aynındırlar ve yine barışı huzuru, sevgiyi sağlayacak olan da bu farklılıkların bütünlüğüdür. Bu farklılıkları bir araya getirecek ve en anlamlı bütünü sağlayacak olan adımlardan en önemlisi de hoşgörü anlayışıdır. Mevlana hoşgörü, insan sevgisi, insanlığa dair görüşlerini şu şekilde dile getirir;

 

Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol
Hoşgörülülükte deniz gibi ol
Ya olduğun gibi görün
Ya göründüğün gibi ol