Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Cömertlik

altVEREN EL ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR!

       Cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan muhtaç olanlara meşru ölçüler dahilinde ihsan ve
yardımda bulunmasıdır.

Tüm kainatı yaratıp, yarattıklarının rızkını unutmayarak mütemadiyen düzenli ve sürekli olarak veren Allah ikram sahibi ve cömerttir.

İkram sahibi olan Allah kullarını dünya nimetlerinden faydalandırırken birbirlerine karşı da cömert olmalarını ister.

        Cömertlik, kimsenin zorlaması olmadan, can u gönülden yapılmalı ve karşılığında övgü, hizmet ve mükafat beklenmemelidir.

Başkaları tarafından ister takdir edilsin, ister edilmesin, insan, yalnız rıza-ı ilahiyi esas almalıdır.

Cenab-ı Hak insanı birçok şeyle imtihan ettiği gibi, mal, servet ve hayat

ile de imtihan etmektedir. Bu imtihanlardan başarılı çıkmanın yollarından

biri de cömertliğin lazımı olan fedakarlıktır.

Bir zengin malik olduğu servet için ‘Bu mal benim değil, Allah’ın ihsanıdır.

Ben de Allah’ın bir mülküyüm, bir kuluyum. Bu malı O’nun istediği

şekilde harcamalıyım,’ diye düşünmelidir.

 

       Gazzali der ki: "Malı olmayan kişide hırs değil kanaat olmalıdır. Malı olan kişide ise cimrilik değil cömertlik olmalıdır."

       Peygamberimiz(sav) de yine cömertlere taltifte bulunmuştur:

  Cömert cahil, ibadet eden cimriden Allah'a daha sevimlidir" (Tirmizî, Birr, 40)

"Gıbta edilecek kişilerden biri de cömertlerdir" (Buhârî, Temennâ, 5; Tevhid, 45)

 

      Bereket ve Rahmet ayı olan Ramazan Ayı nın bir gereği olarak ta yardıma muhtaç insanlara önce gönül hazinelerimizi ve sonra da ikram sahibi Allahın bizlere lutfettiklerinden ikram etmeliyiz ki bizler de o sonsuz Rahmet denizinde parıldayanlardan olabilelim.