Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Adalet

alt

ADALET

"Kenar-ı Diclede bir kurt kapsa koyunu,Gelir de adl-i ilâhi Ömer'den sorar onu!"

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Öte yandan, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir. Adalet; kısaca hakka uygun bir şekilde haklının hakkının teslim edilmesidir. Öznel anlamda adalet, herkesin hakkını tanıma konusunda değişmez ve kesin istektir. Nesnel anlamda adalet, karşıt çıkarlar arasında hakka (hukuka) uygun bir denkliktir, eşitlik düşüncesidir.

                Adalet, İslamiyet’in de çokça önem verdiği esaslardandır çünkü Allah (cc) adildir ve her şeyde adaleti tecelli ettirir. Müslümanlar için Allah tarafından belirlenmiş en önemli hayat prensibidir. Adaleti ile bilinen Hz Ömer’e ait bu anekdot

ta da adil davranmanın ne kadar önemli olduğunu ve ne derecede hassa davranılması gerektiğini anlayabiliriz.

Yüce dinimiz İslam’ın önemli isimlerinden Hz. Ali’nin anlatımıyla:

 "Bir gün Ömer'i, binekli olarak ve telaş içinde, hızlı hızlı giderken gördüm;
"Ya emire'l-müminin nereye gidiyorsun?" diye sordum.
"Devlete ait develerden biri kaçmış, onu aramaya gidiyorum" diye cevap verdi.
O zaman ben: "İnan ki, senden sonra bu milleti idare edecek olanlara ağır bir yük bırakıyorsun! Herkes senin yaptığını yapamaz!" dedim. Bunun üzerine şöyle konuştu:
"Hz.Muhammed aleyhissalatü vesselamı, hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Fırat kenarında bir oğlak kaybolsa (yahut bir kurt bir koyunu kapsa) korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı Ömer'den sorulur!"

Adalet kavramı inandığımız din için ve yaşadığımız toplum için bu kadar önemli ve gerekliyken bunu öğretmek için çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz?

·Adalet duygusunun önemini, olumlu veya olumsuz örnekleriyle, niçin adalet duygusuna sahip olmaları gerektiğini tartışın. Bu tarz bir iletişim çocuğun karakter oluşumu yanında olayları algılama ve çözümleme yeteneğini de geliştirecektir.

·Davranışlarında ve aile içi kurallarınızda tutarlı olun. Evdeki kuralları değerlendirip bunların nedenlerini açıklayın.

·Hayattaki kurallar ve önemlerini yarar ve zarar ilişkisi içerisinde değerlendirilmesini sağlayın.

·Çocuğunuzu davranışlarının sonuçları üzerinde düşünmesini sağlayın.

·Çocuğunuzun adaletli olmasını beklerken gelişim çağı özelliklerini de dikkate almak gerekmektedir. Gelişim çağının karakteristik özelliklerini taşıyan tutum ve davranışlarla karşılaştığınızda beklenmedik bir davranış olduğunu düşünmeyin ve buna göre değerlendirin

 ·Çocuğunuzun sergilediği olumsuz bir davranış sonrasında vereceğiniz tepkinin hata ile eşdeğer olmasına özen gösterin.

·Çocuklarınız arasında ayrım yapmayarak aralarındaki adaleti sağlayın. Bu şekilde çocuğunuz, gözlemlemiş olduğu adaletli tutumu ileride size ve çevresine yansıtacaktır.

·Adil davranmak her zaman eşit, aynı davranmak anlamına gelmez. Çocuklarınızın yaş düzeylerini, cinsiyetlerini ve kişilik özelliklerini göz önüne alarak adil bir denge bulmaya çalışın.