Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Çocuk İhmali ve Çocuk İstismarı

Çocuk ihmali ve istismarı; çocuklara anne-babaları veya onlara bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli kişiler ya da yabancılar tarafından sağlıklarına zarar veren fiziksel, duygusal, zihinsel ya da sosyal gelişimlerini engelleyen davranışlara maruz kalmaları olarak tanımlanabilir.

 

 

Ülkemiz toplumunda çocukların yaşadığı her türlü şiddet yaygınlaşmakta, çocuklar ihmal ve istismarın yoğun yaşandığı bu ortamlarda büyümek zorunda kalmaktadır. Bu yaşananlar, çocukların fiziksel ve psikolojik anlamda sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini engellemekle birlikte onları “madde”, “alkol”, “suç” gibi bağımlılığın en kötü yanlarına ve çıkmaza doğru sürüklemektedir.

Yarınlarımızı oluşturacak çocuklarımızın gelişimleri her zaman olumlu desteklerle sürdürülememektedir. Ancak her konuda bize ihtiyaçları olan çocuklarımızın sağlıklı ve faydalı bireyler olmasını istiyorsak toplum olarak bilinçlenmeli ve çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismara dur demeliyiz.

 

Çocukları İstismardan Korumak İçin Ebeveynlere Öneriler:

 

 • Çocuğunuzla iyi bir iletişim içinde olun. Ailesiyle sağlıklı iletişim kurabilen, sevgi,saygı ortamında büyüyen çocuklar hem istismara uğrama konusunda daha az risk taşırlar, hem de başlarına gelen olumsuz olaylarda ailelerinden destek isteyebilirler.

 

• Çocuğunuzun öğretmeni, danışmanı ve okul müdürüyle tanışın. Okulun istismar konusundaki politikalarını öğrenin ve bu politikaların doğru uygulanması için işbirliği yapın.

 

 • Çocuğunuzun sağlıklı arkadaşlıklar geliştirmesine yardımcı olun. Kalabalık içinde olmak güven verir ve zorbalar arkadaş çevresi olan çocukları daha az hedef seçerler.

 

 • Çocuğunuza şiddetin kabul edilemez olduğunu öğretin. Çocukların % 60’ı istismara tanık olurlar. Bu çocuklar, diğerlerinin davranışlarını etkilemede ve mağdurlara yardımcı olmada hayati bir role sahiptir. Anne babalar, şiddeti hoş görmeyen değer sistemleri oluşturmada rol modeli olabilirler.

 

 • Çocuğunuza istismarı nasıl şikayet edeceklerini öğretin. Kendiniz de bu durumlarda nereden yardım istenebileceğini öğrenin.