Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Ayın Değeri

Emanet Ve Güven

alt

EMANET VE GÜVEN

‘Emanet’ kelimesinin aslı ‘emn’ kökünden gelmektedir. ‘Emn’ sözlükte, güvenmek, korku ve endişeden emin olmak, ruhun sükûnet bulması anlamlarını ifade etmektedir.

Herhangi birine bir şeyi emanet edebilmemiz için, o insanın güvenilir olması, kendisine bir şeyin korkusuzca teslim edilebilir olması gerekir. Diğer bir ifadeyle emanet; maddi veya manevi bir şeyi, bir değeri gönül huzuru ve güvenle başkasına teslim etmek ve aynı gönül huzuruyla geri almaktır.

Devamını oku...

Adalet

alt

ADALET

"Kenar-ı Diclede bir kurt kapsa koyunu,Gelir de adl-i ilâhi Ömer'den sorar onu!"

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Öte yandan, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir. Adalet; kısaca hakka uygun bir şekilde haklının hakkının teslim edilmesidir. Öznel anlamda adalet, herkesin hakkını tanıma konusunda değişmez ve kesin istektir. Nesnel anlamda adalet, karşıt çıkarlar arasında hakka (hukuka) uygun bir denkliktir, eşitlik düşüncesidir.

Devamını oku...

Şükür

alt

ŞÜKREDEBİLİYORSAK ‘’ELHAMDÜLİLLAH’’

  Şükür, nimeti bize verene teşekkürdür. Sahip olduğumuz her şey için, alıp verdiğimiz nefes, sağlıklı bir ömür, elimiz ayağımız, gören gözümüz, işiten kulağımız, maddi manevi bütün varlığımız için bizlere bu sayısız nimetleri ihsan eden rabbimize şükretmeliyiz. Çünkü nimetin sahibi Allah’tır ve bize bu nimetleri hediye etmiştir.

  Kuran-ı Kerimde Teğabun suresi 17. Ayette ‘’Eğer siz Allah’a güzel bir borç verirseniz Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, Halimdir.’’buyrulmuştur.

  Peki, biz vazgeçemediğimiz ve asıl sahibi olduğumuzu düşündüğümüz bütün bu nimetleri, bize bağışlayan rabbimize ne kadar şükredebiliyoruz. Şükrün hakkını verebiliyor muyuz? 

Devamını oku...

Cömertlik

alt

VERMENİN KUDSİYETİ (CÖMERTLİK)

 

Cömertlik, eli açıklık demektir. Yani sahip olduğumuz herhangi bir eşyayı veya bir güzelliği başka insanlarla paylaşma duygusudur. Karşısındakine bir şeyler verebilmek ne kadar güzeldir. Fakat karşılık beklemeden, içten bir veriş olmalıdır bu.Cömertlik İslam’ın tavsiye ettiği ve övdüğü güzel huylardan biridir. Eli açık olmak, mal ve  parayı hayırlı işlere dağıtmaktan lezzet duymak, içtenlikle ve severek vermektir. Cömertlik kavramı Arapçada cud ve sehavet kavramları ile ifade edilmiştir.

Devamını oku...

Yardımlaşma

alt

YARDIMLAŞMA

Bizler insanoğlu olarak dost, eş, arkadaş ve çevre olarak bir bütünüzdür. Bizler doğamız gereği yalnız yaşayamayan ve toplum içinde sürekli etkileşim içinde olan varlıklarız. Bu etkileşim içinde karşılıklı olarak sürekli alışverişte bulunuruz. 

Yardımlaşma insan olarak bizlerin sahip olması gereken en önemli özelliklerimizdendir. Bir arada yaşayan toplumlar yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olurlarsa daha mutlu ve huzurlu bir hayat geçirirler ve gelecek nesillere bunu aktarmaları onlarında bu şekilde yaşamalarına yardımcı olmak demektir. Birlikte yapılan işlerin hızlı ilerlemesi; hem bizlere keyif verir hem de iletişimi kuvvetlendirmektedir. 

Devamını oku...

Sorumluluk

alt

SORUMLULUK

 

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak var olan çevre dolayısıyla insanın içinde yer eder veya daha sonra dışarıdan verilen eğitimle yaratılır. 

Devamını oku...

Selamlaşma

alt

SELAM KELAMDAN ÖNCE GELİR

İnsanı hayvanlardan ayıran en temel özelliklerinden biri sosyal bir varlık olmasıdır. Yani insan çevresiyle ilişki kurmadan, yardım etmeden ya da yardım almadan hayatını idame ettiremez. Çevresiyle ilişki kurabilmesinin yani sosyalleşebilmesinin başlangıcı ise selamdır. Karşıdaki insana selam vermek; insani ve medeni ilişkilerin ilk adımıdır, insana verilen değerin göstergesidir, sulh ve emniyet beyanıdır, kendisinden kimseye zarar gelmeyeceğinin ilanıdır ve bütün kapıları aralayan bir kelimedir.  Bu sebeple insani ilişkilerimizi güvenle sürdürebilmemiz için “Selamlaşma” korumamız gereken en önemli değerlerimizden bir tanesidir.

Devamını oku...

Cömertlik

altVEREN EL ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR!

       Cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan muhtaç olanlara meşru ölçüler dahilinde ihsan ve
yardımda bulunmasıdır.

Tüm kainatı yaratıp, yarattıklarının rızkını unutmayarak mütemadiyen düzenli ve sürekli olarak veren Allah ikram sahibi ve cömerttir.

İkram sahibi olan Allah kullarını dünya nimetlerinden faydalandırırken birbirlerine karşı da cömert olmalarını ister.

Devamını oku...

Sosyal Sorumluluk

alt

 SOSYAL SORUMLULUK                                                

  ‘’Tohumlar ve tahıllar artık olgunlaşmıyor, inekler gebe kalmıyor, gebe olan hayvanlar artık yavrulamıyor. Dağlar kurudu, ormanlar kurudu, çayırlar kurudu, kaynaklar kurudu, sonra ülkenin üzerine açlık çöktü. Faniler açlıktan ölüyor. Büyük Güneş Tanrısı bir bayram düzenledi. Bin tanrıyı davet etti. Yediler içtiler ama doymadılar, susuzluklarını gideremediler… ’’Develi yakınlarındaki bir Hitit yazısı bu cümlelerle geçmişte Anadolu’da yaşanmış çevre felaketini tarif ediyor. (Cemal GÜLAS, Kâinattan Sorumluyuz)

Devamını oku...

Adalet

alt

ADALET

Herkese hakkı olanın verilmesini ön gören ahlaki ilke adalet, sosyal hayat içerisinde birçok kurumun, yapının temelini oluşturur. Bunun içindir ki eski çağ filozoflarından Platon ve Aristoteles’ten başlayarak modern çağa kadar adalet kavramıyla ilgili çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Tarih boyunca değişik şekillerde tanımlanmış ve değişik fikirler ortaya atılmıştır.  Hem sıradan insanların hem de bilgin kişilerin başlıca ilgilendikleri konu olmuştur.

Devamını oku...