Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Velilerimize Özel

Aile İçi İletişim

alt

AİLE İÇİ İLETİŞİM

İletişim; bireylerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir.  İki kişinin karşılıklı etkileşimi söz konusudur. Bu etkileşimin başarısı kişinin yaşamındaki mutluluğun temelini oluşturur.  İletişimde kişiyi etkin kılan ise insanlarla yapıcı olarak konuşmasını bilmektir.

Devamını oku...

Çocuk İhmali ve Çocuk İstismarı

Çocuk ihmali ve istismarı; çocuklara anne-babaları veya onlara bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli kişiler ya da yabancılar tarafından sağlıklarına zarar veren fiziksel, duygusal, zihinsel ya da sosyal gelişimlerini engelleyen davranışlara maruz kalmaları olarak tanımlanabilir.

 

 

Devamını oku...

Meslek Seçiminde Ailenin Rolü

  Meslek seçimi bireyin yaşamında vermiş olduğu en önemli kararlardan biridir. Her birey yaşamının belli bir döneminde meslek tercihlerini kesinleştirerek ileride icra edeceği mesleği belirler. Eğer bir birey mesleki kararı verme çağına geldiği halde seçenekler arasında bocalıyor, sık sık kararlarını değiştiriyor ve bir türlü mesleki tercihini kesinleştiremiyorsa mesleki açıdan bir kararsızlık yaşadığı düşünülebilir (Kuzgun, 2000).

Devamını oku...

Bir Tutam Empati

altAile, evlilik ya da kan bağına dayanan, toplumu oluşturan, içinde bulunduğumuz en küçük sosyal gruptur. Toplumlar aileden oluşur. Aileler toplumun yapı taşı görevini görürler. Toplum yapılarının sağlıklı olması ailelerin ne kadar sağlıklı olduğuyla ilgilidir.

    Peki bir üyesi olduğumuz ailemiz ne kadar sağlıklıdır?

Devamını oku...

Çocukluk İncinmeleri Geleceği Nasıl Etkiler?

altÇocuk doğum ile birlikte öğrenmeye başlar ve ilk çocukluk yıllarında bireyin gelişiminin temelleri atılır. Bireyler, hayattaki ilk deneyimlerini anne ve babası ile birlikte kazanır. Çocukluk yıllarında kişinin maruz kaldığı gelişimine uygun olmayan davranışlar onun gelecekteki yaşamını belirlediği için anne-babalara bu dönemde çok büyük görevler düşer.

 Anne, baba ve çocuk arasında kurulan ilişkinin sağlıklı olup olmaması çocuğun ileride ki yaşamında ilişkilerinin ve ruh sağlığının belirleyicisidir.

Devamını oku...

Sınav Kaygısı

altKişinin sınav sonucunda elde edeceği  başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanan; bundan dolayı öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumuna sınav kaygısı denir.

Devamını oku...

Yeni Nesil Anne Baba Tutumları

altX kuşağı Y kuşağı derken birde Z kuşağı neslimiz oldu nur topu gibi. Dikkat eksikliği ergenlik problemleri internet bağımlılığı alın size yeni nesil Z kuşağı.

Peki, ne oldu da çocuklarımızı bu karmaşık ve zor olan z kuşağının kucağında bulduk. Ne değiştiki bizim kuşaktan bu güne bizde olmayıp onlarda olan ya da onlarda olmayıp bizde olan neydi.

Devamını oku...

Çocuk Eğitimde Disiplin

altDisiplinin “hayır” sözcüğünü sık kullanmak, arada bir popoya dokundurmak, ceza vermek, bağırarak söz dinletmek, baskı kurmak olduğunu düşünen birçok aile var. Eğitimci gözüyle disiplin; mantıkla açıklanabilir kurallar koymak, bu kurallar doğrultusunda hareket etmek, bunlarda tutarlı davranmak, çocuğunun hatası karşısında anne‐baba olarak kontrollü olmak, kararlılık ile hoşgörü arasındaki dengeyi kurabilmek ve çocuğunun özgüvenini zedelemeden ona sınırlar koymaktır. 

Devamını oku...

Teknoloji Bağımlılığı

altTeknoloji bağımlılığı, diğer bağımlılıklarla (alkol, madde kumar vb.) aynı özellikleri gösteriyor ve beyindeki haz alma duygularını harekete geçiriyor. Kişi her geçen gün kendisine mutluluk veren bu duygusunu artırarak çoğaltmak istiyor. Böylece bireyin bağımlılık davranışı çoğalarak artış gösterirken bir süreklilik kazanıyor.

Devamını oku...

Aile İçi İletişimde Sen Ve Ben Dili Kullanma

altGünümüzde pek çok aile çocukları ile aralarında olan iletişim sorunlarını çok geç fark eder. Bu geç fark edişin yanında bir de sorunun sebebi aile içinde değil de ya dış faktörlerde aranır ya da çocuğun kendisinde oysaki çocuk iletişim şeklini çok küçük yaşlarda aileden öğrenir. Belirli bir yaşa geldiğinde ise öğrendiği şekilde aileye geri dönüşler yapar. Eleştirinin bir iletişim şekli olduğu daha çok sen dilinin kullanıldığı bir ailede yetişen çocuk suçlamayı, utandırmayı problemi daha çok karşı tarafta aramayı öğrenmiş olur bunun yanında ben dilini kullanan, olumlu konuşulan bir iletişimi öğrenen çocuk takdir etmeyi öğrenir.

Devamını oku...